1: Panuto: Piliin sa hanay B ang sagot na hinihingi sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang., B, A, 31. Nagbibigay buhay sa maikling kwento., 32. Panahon at ang lugar kung saan nagana pang kwento., 33. Ito ay maayos at wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari., 34. Pinakikilala ang mga tauhanat tagpuang jikutan ng kwento., 35. Dito unti-unting nabibigyang kasagutan ang suliranin sa kwento., 36. Kinahihinatnan o resolusyon ng kwento., 37. Dito makikita ang pakikipagtunggaling pangunahing tauhan, 38. Ito ang pinakamataas na pangyayari sa kwento., 39. Tumatalakay sa diyos o diyosa ,bathala at diwata., 40. Ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay, A. Banghay, B. Tauhan, c. Tagp, D. Tunggalian, E. Kakalasan, F. Alamat, G. Wakas, H. Mito, 1. Kasukdulan, J. Simula

Posted on


1: Panuto: Piliin sa hanay B ang sagot na hinihingi sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang.


B
A
31. Nagbibigay buhay sa maikling kwento.
32. Panahon at ang lugar kung saan nagana pang kwento.
33. Ito ay maayos at wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari.
34. Pinakikilala ang mga tauhanat tagpuang jikutan ng kwento.
35. Dito unti-unting nabibigyang kasagutan ang suliranin sa kwento.
36. Kinahihinatnan o resolusyon ng kwento.
37. Dito makikita ang pakikipagtunggaling pangunahing tauhan
38. Ito ang pinakamataas na pangyayari sa kwento.
39. Tumatalakay sa diyos o diyosa ,bathala at diwata.
40. Ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay
A. Banghay
B. Tauhan
c. Tagpu
D. Tunggalian
E. Kakalasan
F. Alamat
G. Wakas
H. Mito
1. Kasukdulan
J. Simula​

\huge\color{red}Answer:

31. B

32. C

33. A

34.J

35.E

36.G

37. D

38. i

39.H

40.F


Leave a Reply

Your email address will not be published.