1. Apa yang dimaksud dengan iklan? Jelaskan!, Jawab:, iklan, ?

Posted on


1. Apa yang dimaksud dengan iklan? Jelaskan!
Jawab:
iklan
?​

Jawaban:

Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum. Mengiklankan adalah memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan. Periklanan adalah hal yang berhubungan dengan iklan.

Penjelasan:

smg membantu follow me


Leave a Reply

Your email address will not be published.