1. Anong uri ng pamahalaan mayroon ang sinaunang Pilipino bago dumating ang mga, Espanyol?, A. Barangay o Sultanato C. Diktadorya, B. Demokrasya D. Sentral, 2. Sa kasalukuyang panahon, ano ang tawag sa taong namumuno sa ating bansa?, A. Hari B. Heneral C. Pangulo D. Sultan, 3. Sa panahon ng kolonyalismo, sino ang kinatawan ng Hari ng Espanya at tagapamahala, sa buong kapuluan ng Pilipinas?, A. gobernador-heneral B. hari C. ministro D. pangulo, 4. Kanino nanggagaling ang mga batas na ipinapatupad noong panahon ng sinaunang, Pilipino?, A. datu o sultan B. gobernador-heneral C. ministro D. pangulo, 5. Gaano kalawak ang pinamamahalaan ng isang Datu o Sultan?, A. buong bansa, B. buong mundo, C. sa naaabot lamang ng pananaw ng lider at tunog ng kanilang gong, D. sentral na sakop mula Espanya hanggang sa lahat ng kolonya nito, Aralin, 7, Pagbabagong Pampolitika sa, Ilalim ng Kolonyalismong, Espanyol, (Pamahalaang Sentral), 3, 6. Sino ang namumuno sa buong sandatahang Pilipinas sa kasalukuyang panahon?, A.hari B. pangulo C. sultan D. visitador-general, 7. Alin sa sumusunod ang katumbas ng Royal Audiencia sa kasalukuyang pamahalaan ng, Pilipinas?, A. kongreso B. Korte Suprema C. Malaca0148ang D. senado, 8. Sino ang kasalukuyang namamahala ng bansang Pilipinas?, A. Haring Felipe II C. Miguel Lopez de Legazpi, B. Benigno C. Aquino III D. Rodrigo R. Duterte, 9. Kanino nagmumula ang mga batas na ipinapatupad sa kapuluan ng Pilipinas noong, panahon ng kolonyalismong Espanyol?, A. Hari ng Espanya C. Pangulo ng Amerika, B. Hari ng Portugal D. Pangulo ng Pilipinas, 10. Sa senado nililitis ang mga lider na may mga tiwaling gawain at kapag napatunayang, nagkasala, sila ay hinahatulan ng ayon sa nararapat. Anong sangay ng pamahalaan ang, nagpapataw ng kaparusahan sa mga nagkasala?, A. kongreso B. Korte Suprema C. Malaca0148ang D. senado

Posted on


1. Anong uri ng pamahalaan mayroon ang sinaunang Pilipino bago dumating ang mga


Espanyol?
A. Barangay o Sultanato C. Diktadorya
B. Demokrasya D. Sentral
2. Sa kasalukuyang panahon, ano ang tawag sa taong namumuno sa ating bansa?
A. Hari B. Heneral C. Pangulo D. Sultan
3. Sa panahon ng kolonyalismo, sino ang kinatawan ng Hari ng Espanya at tagapamahala
sa buong kapuluan ng Pilipinas?
A. gobernador-heneral B. hari C. ministro D. pangulo
4. Kanino nanggagaling ang mga batas na ipinapatupad noong panahon ng sinaunang
Pilipino?
A. datu o sultan B. gobernador-heneral C. ministro D. pangulo
5. Gaano kalawak ang pinamamahalaan ng isang Datu o Sultan?
A. buong bansa
B. buong mundo
C. sa naaabot lamang ng pananaw ng lider at tunog ng kanilang gong
D. sentral na sakop mula Espanya hanggang sa lahat ng kolonya nito
Aralin
7
Pagbabagong Pampolitika sa
Ilalim ng Kolonyalismong
Espanyol
(Pamahalaang Sentral)
3
6. Sino ang namumuno sa buong sandatahang Pilipinas sa kasalukuyang panahon?
A.hari B. pangulo C. sultan D. visitador-general
7. Alin sa sumusunod ang katumbas ng Royal Audiencia sa kasalukuyang pamahalaan ng
Pilipinas?
A. kongreso B. Korte Suprema C. Malacaňang D. senado
8. Sino ang kasalukuyang namamahala ng bansang Pilipinas?
A. Haring Felipe II C. Miguel Lopez de Legazpi
B. Benigno C. Aquino III D. Rodrigo R. Duterte
9. Kanino nagmumula ang mga batas na ipinapatupad sa kapuluan ng Pilipinas noong
panahon ng kolonyalismong Espanyol?
A. Hari ng Espanya C. Pangulo ng Amerika
B. Hari ng Portugal D. Pangulo ng Pilipinas
10. Sa senado nililitis ang mga lider na may mga tiwaling gawain at kapag napatunayang
nagkasala, sila ay hinahatulan ng ayon sa nararapat. Anong sangay ng pamahalaan ang
nagpapataw ng kaparusahan sa mga nagkasala?
A. kongreso B. Korte Suprema C. Malacaňang D. senado

1.A

2.C

3.A

4.A

5.C

Aralin.7

6.D

7.C

8.D

9.A

10.B

Ito na po


Leave a Reply

Your email address will not be published.