1. Ano para sa iyo, ang pasasalamant?, 2. Bakit mahalag na maisabuhay mo ang birtud na pasasalamant?, 3. Magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat., 4. Paano naipakikita ng tao ang kabutihang natatanggap sa iba?, 5. Dapat bang magpasalamat sa taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Pangatwiran.

Posted on


1. Ano para sa iyo, ang pasasalamant?


2. Bakit mahalag na maisabuhay mo ang birtud na pasasalamant?
3. Magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat.
4. Paano naipakikita ng tao ang kabutihang natatanggap sa iba?
5. Dapat bang magpasalamat sa taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Pangatwiran.

1. Ano para sa iyo, ang pasasalamant?

  • Para saakin ang pasasalamat ay nangangahulugang pasasalamat at pagpapahalaga, dahil kapag nadama mo ang pasasalamat, nalulugod ka sa ginawa ng isang tao para sa iyo at nalulugod din sa mga resulta.

2. Bakit mahalag na maisabuhay mo ang birtud na pasasalamant?

  • Mahalaga ang pasasalamat dahil sa pasasalamat, kinikilala ng mga tao ang kabutihan sa kanilang buhay. Ang pasasalamat ay nakakatulong sa mga tao na makaramdam ng mas positibong damdamin, magustuhan ang magagandang karanasan, mapabuti ang kanilang kalusugan, makitungo sa kahirapan, at bumuo ng matibay na ugnayan.

3. Magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat.

  • Ang mga taong mapagpasalamat ay hindi inaasahan na ang buhay ay magbibigay sa kanila ng lahat ng nararapat.
  • Wala silang preconditions sa kanilang kaligayahan.
  • Ang mga taong nagpapasalamat ay napagtanto na hindi ka maaaring magkaroon ng bahaghari nang walang ulan.
  • Ang mga taong mapagpasalamat ay may pag-asa.

4. Paano naipakikita ng tao ang kabutihang natatanggap sa iba?

  • Maipapakita ito sa tao sa pamamagitan ng pagpayag ng iyong minamahal na magkaroon ng isang oras o dalawa sa kanilang sarili. Sabihin sa mga miyembro ng iyong pamilya kung gaano mo sila kamahal at pahalagahan. Kung hindi ka komportable sa paggawa nito sa mga salita, magpakita ng kabaitan sa iyong mga aksyon. Tumulong sa mga gawain sa bahay, mag-alok na gumawa ng hapunan o magamot ang isang tao.

5. Dapat bang magpasalamat sa taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Pangatwiran.

  • Oo dahil, ang salamat ay ipinapakita ang aming pagpapahalaga at ipinapakita ang aming pasasalamat. Ngunit higit pa rito, ito ay isang tanda ng paggalang sa taong tumulong sa iyo (o binigyan ka ng isang bagay). Ito ay isang pahiwatig na hindi mo sila tinanggap para sa ipinagkaloob, at isang pagkilala na mahalaga sila. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasabi ng maraming salamat.


Leave a Reply

Your email address will not be published.