1. Ang tono ng nagsasalita ay, A nagdaramdam, B nagtatampo, c. nagpapaunawa, D. nanghihikayat

Posted on


1. Ang tono ng nagsasalita ay


A nagdaramdam
B nagtatampo
c. nagpapaunawa
D. nanghihikayat​

Answer:

c

Explanation:

#Carry on Learning

pa brainliests po


Leave a Reply

Your email address will not be published.