1. Ang talaarawan ay galing sa salitang tala at araw, ang pinaikling salita ng pagtatala, ng mga pangyayari, A. araw-araw, B. buwanan, C. kapag may araw D. lingguhan, A po yung answer,

Posted on


1. Ang talaarawan ay galing sa salitang tala at araw, ang pinaikling salita ng pagtatala


ng mga pangyayari
A. araw-araw
B. buwanan
C. kapag may araw D. lingguhan

A po yung answer

Answer:

Tama po kayo a po ang answer dyan

Explanation:

Talaarawan

Isang pang araw-araw na tala, lalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw.

Ito ay sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao, na maaaring tawaging Mahal kong Diary o Talaarawan o maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan.

Hope it helps :}


Leave a Reply

Your email address will not be published.