1. Alin sa mg sumusunod ang anyo ng awiting 201cDandansoy?, A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary, 2. Ang mga pangungusap sa ibaba ay tumutukoy sa anyong strophic., Alin sa mga pangungusap ang MALI., A. Kahit magbago ang mga titik ng awit, ang melody nito ay, mananatiling pareho lamang sa buong awit ., B. Ito ay mayroong iisang melody na naririnig nang paulit-ulit sa, bawat taludtod ng buong awit., C. Ito ay may isang melody at isang taludtod o verse., D. Ito ay isang simpleng anyo ng musika., 3. Ano ang form o anyo sa musika?, A. Ito ay ang sunod-sunod na pitches na pataas o pababa., B. Ito ay ang disenyo ng isang musical na komposisyon., C. Ito ay ang paulit-ulit na tunog., D. Ito ay ang himig o tono., 4. Alin sa mga sumusunod na awitin ang may anyong unitary?, A. Si Felimon C. Dandansoy, B. Leron-Leron Sinta D. Sit Sirit Sit, 5. Ang anyong ito ay may isang melody at isang taludtod o verse., A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary, 6. Ang anyong ito ay may iisang melody ngunit may dalawa o higit pang, mga verses o taludtod ngunit ang melody ay iisa?, A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary, 7. Ano ang anyo ng awiting 201cAko Kini Si Anggi201d?, A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary, 8. Ano ang anyo o form ng awiting Pilipinas Kong Mahal?, A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary, 9. Ito ay ang pinakamaliit na bahagi o ideya ng musika?, A. Clef B. motif C. taludtod D. unitary, 10.Alin sa mga sumusunod ang anyo ng awiting 201cAtin Cu Pung, Singsing?, A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary

Posted on


1. Alin sa mg sumusunod ang anyo ng awiting “Dandansoy?


A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary
2. Ang mga pangungusap sa ibaba ay tumutukoy sa anyong strophic.
Alin sa mga pangungusap ang MALI.
A. Kahit magbago ang mga titik ng awit, ang melody nito ay
mananatiling pareho lamang sa buong awit .
B. Ito ay mayroong iisang melody na naririnig nang paulit-ulit sa
bawat taludtod ng buong awit.
C. Ito ay may isang melody at isang taludtod o verse.
D. Ito ay isang simpleng anyo ng musika.
3. Ano ang form o anyo sa musika?
A. Ito ay ang sunod-sunod na pitches na pataas o pababa.
B. Ito ay ang disenyo ng isang musical na komposisyon.
C. Ito ay ang paulit-ulit na tunog.
D. Ito ay ang himig o tono.
4. Alin sa mga sumusunod na awitin ang may anyong unitary?
A. Si Felimon C. Dandansoy
B. Leron-Leron Sinta D. Sit Sirit Sit
5. Ang anyong ito ay may isang melody at isang taludtod o verse.
A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary
6. Ang anyong ito ay may iisang melody ngunit may dalawa o higit pang
mga verses o taludtod ngunit ang melody ay iisa?
A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary
7. Ano ang anyo ng awiting “Ako Kini Si Anggi”?
A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary
8. Ano ang anyo o form ng awiting Pilipinas Kong Mahal?
A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary
9. Ito ay ang pinakamaliit na bahagi o ideya ng musika?
A. Clef B. motif C. taludtod D. unitary
10.Alin sa mga sumusunod ang anyo ng awiting “Atin Cu Pung
Singsing?
A. Unitary B. Binary C. Strophic D. Ternary

Answer:

1.a          4.c       7.c          10.d

2.c         5.b       8.

3.b         6.d       9.a


Leave a Reply

Your email address will not be published.